terug naar consultterug naar poetry
 
Lopende en recente projecten
.
 1. Zomertentoonstelling over brandweerboeken
 2. Vastleggen van de geschiedenis van de Jeugdbrandweer Wassenaar
 3. Workshop: Haal meer uit uw netwerk!
 4. Brandweermuseum Wassenaar
 5. Coaching directeur Museum Hoeksche Waard
 6. Boekpresentatie De Vliegenval in Het Natuurhistorisch in Rotterdam
 7. Advies aan Mariniersmuseum over functiebeschrijvingen
 8. Advies over de opzet van een Vlaggencentrum
 9. Project ‘Musea met ambitie’ van het KCO te Zwolle
 10. Houweling Telecommuseum
 11. Tentoonstelling "de verdwijnende telefooncel"
 12. Evenement "Hallo Bandoeng"
 13. Nationaal Brandweermuseum te Hellevoetsluis
 14. Qmus pilotproject (kwaliteitszorg in musea) in Rotterdam
 15. Workshop bij het afscheid van Dirk Noordman van de EUR
 16. Tentoonstelling dierenillustraties van Mance Post
 17. Voorzitten van een lastige vergadering in Panorama Mesdag
 18. Historisch Museum De Bevelanden in Goes
 19. Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten
 20. Werkbijeenkomsten voor directeuren van kleine musea


1. Zomertentoonstelling over brandweerboeken  
Met Arie Kapinga en andere vrijwilligers van Brandweermuseum Wassenaar maakt Priatnov een kleine tentoonstelling die van 20 augustus tot en met 11 september 2016 te zien zal zijn in de tuinzaal van Raadhuis de Paauw.
Omdat brandweerboeken gegevens bevatten die vaak nergens anders zijn gedocumenteerd zijn het bijzondere bronnen voor de brandweergeschiedenis. Getoond zal worden een selectie van teksten en beelden uit Zuid Hollandse brandweerboeken. En er zal een 'pop-up' leeszaaltje zijn.

2. Vastleggen van de geschiedenis van de Jeugdbrandweer Wassenaar  
Samen met Milan Wellink en Koen Groen documenteren we in 2016 de geschiedenis van de Jeugdbrandweer van Wassenaar, die van 1968 tot 1975 heeft bestaan. Met interviews (beeld en geluid) van zes mensen die bij de jeugdbrandweer waren. Het project moet uitmonden in een dvd, die aan de collectie van Brandweermuseum Wassenaar wordt toegevoegd.

3. Workshop: Haal meer uit uw netwerk!  
In samenwerking met Museum Hoeksche Waard en met de Vereniging van Musea in Zuid Holland verzorgt Priatnov op 6 juni 2016 een praktijkworkshop over "belanghebbenden" (soms ook stakeholders genoemd).
De deelnemers analyseren ter plekke de kwaliteit van de relaties met hun belanghebbenden, wisselen informatie en ideeën uit met hun collega's en maken een plan voor het verbeteren van de relatie met 1 of enkele belanghebbenden.

4. Brandweermuseum Wassenaar  
Van eind 2010 tot begin 2016 was ik vrijwillig coördinator van Brandweermuseum Wassenaar. We werken daar aan vergroting van de naamsbekendheid, van het draagvlak en aan professionalisering van het museum. Met veel activiteiten, evenementen en tentoonstellingen. Achter de schermen wordt gewerkt aan registratie en documentatie. De educatieve kant is versterkt met speurtochten voor verschillende leeftijdsgroepen en met lespakketten. De brandweergeschiedenis wordt op uiteenlopende manieren voor het publiek ontsloten (bijvoorbeeld met "brandweer in stripverhalen", "brandweer redt dieren", innovatie bij de brandweer vroeger en nu), in de jaarverslagen leest u daarover meer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

5. Coaching directeur Museum Hoeksche Waard  
Eind 2015 en begin 2016 heb ik Belle van den Berg, directeur van Museum Hoeksche Waard op haar verzoek gecoacht door middel van vijf gesprekken en drie bedrijfsbezoeken.
Zij zegt daarover: Kees liet mij zelf ervaren en inzien waar de verbeterpunten in mijn functioneren zaten, en gaf daar vervolgens heel praktische handvatten voor om dat - wederom zelf- aan te pakken. Door zijn ervaring op managementniveau bij verschillende soorten musea denk ik dat hij een heel brede en nuchtere kijk op museumorganisaties en hun functioneren heeft. Zo heeft hij mij onder meer van het idee afgeholpen dat je ooit je tijdsindeling helemaal 'gemanaged' krijgt. Bij dit soort organisaties hoort het er nou eenmaal bij dat je je af en toe geleefd voelt. Het was goed om dat te beseffen!
Hij werkt echt op maat, kijkt naar jouw situatie en jouw organisatie, en redeneert niet vanuit een prachtige managementtheorie, maar vanuit de praktijk. Een praktijk die bij elk museum weer net even anders is, zeker als je het hebt over vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld.


6. Boekpresentatie De Vliegenval in Het Natuurhistorisch in Rotterdam  
Op verzoek van uitgever Willem Donker heb ik de feestelijke presentatie georganiseerd van Fredriks Sjöbergs boek De Vliegenval op vrijdag 3 oktober 2014 in Het Natuurhistorisch Rotterdam.
In het programma traden op: de entomologen Marcel Dicke en Menno Reemer en schrijver/bioloog Kees Moeliker. Zelf presenteerde ik een gedicht over een zweefvlieg.
Fredrik Sjöberg is een Zweeds bioloog, schrijver en kunstcriticus. Zijn scherpzinnige boek gaat op het eerste gezicht over vliegen en over het verzamelen en bestuderen daarvan. Maar deze beschouwingen vormen de basis voor een zeer persoonlijk betoog over zelfkennis, over waarachtig leven, over hartstocht, verlangens en zwakheden. Het boek is geestig en onderhoudend, en geschreven met een luchthartigheid die een mooi tegenwicht vormt tegen de ernst van de onderliggende vraagstukken. Een heerlijk boek, waar je halsoverkop verliefd op wordt.

7. Advies aan Mariniersmuseum over functiebeschrijvingen  
Op verzoek van het Mariniersmuseum heb ik een zestal functiebeschrijvingen beoordeeld. Vanwege de samenwerking van de defensie-musea was het nodig de functiebeschrijvingen te herzien.

8. Advies over de opzet van een Vlaggencentrum  
Op verzoek van de Stichting Vlaggenparade heb ik samen met Iris Broersma een advies uitgebracht over een op te richten Vlaggencentrum in een locatie aan de Boompjes te Rotterdam. Het Vlaggencentrum zou een educatief centrum moeten zijn, een informatiecentrum op het gebied van vlaggen en vlaggenkunde, een ontvangstruimte bij evenementen van de Vlaggenparade en een tentoonstellingsplek.

9. Project ‘Musea met ambitie’ van het KCO te Zwolle  
Acht musea uit Twente kregen de gelegenheid om een belangrijk onderdeel van hun werk te verbeteren. Priatnov werd ingeschakeld om de voortgang te ‘monitoren’. Samenwerking met Franjola van Hellemond.

10. Houweling Telecommuseum  
Van 2009 tot 2011 ben ik adviseur en medewerker geweest bij Houweling Telecommuseum in Rotterdam. Advies over beleidsplan, over de organisatiestructuur, over het vrijwilligersbeleid, over de aanpak van registratie. Aan enkele tentoonstellingen en evenementen heb ik meegewerkt.

11. Tentoonstelling "de verdwijnende telefooncel"  
Voor Houweling Telecommuseum heb ik het initiatief genomen voor een tentoonstelling over de verdwijnende telefooncel. Daarbij hebben we studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam ingeschakeld en de ontwerper van de driehoekige telefooncel. Het tentoonstellingsontwerp is gedaan door Rob Schenk. Met anderen van het museum zijn de fondsen geworven voor de tentoonstelling.

12. Evenement "Hallo Bandoeng"  
Ter gelegenheid van het feit dat 80 jaar geleden was dat de eerste radiotelefonische verbinding met Nederlands Indië tot stand kwam heb ik het initiatief genomen om in het Houweling Telecommuseum een evenement te houden onder het motto "Hallo Bandoeng", met bruiklenen van het Mariniersmuseum, van andere musea en particulieren. Met filmfragmenten, radiofragmenten en muziek over het onderwerp.

13. Nationaal Brandweermuseum te Hellevoetsluis  
Van januari 2009 tot februari 2010: tijdelijk directeur van het Nationaal Brandweermuseum te Hellevoetsluis. Met de beide betaalde krachten en met 27 vrijwilligers hebben we van het seizoen 2009 (van 1 april tot en met 31 oktober) een bruisend seizoen gemaakt, met een veelheid aan activiteiten rond vijf thema's : techniek, het menselijk aspect, geschiedenis, kinderen, cultuur. Op een afzonderlijke pagina staat een overzicht van die activiteiten.

14. Qmus pilotproject (kwaliteitszorg in musea) in Rotterdam  
Els Thijssen, van Els Thijssen Museumadvies, heeft een grondige kwaliteitszorg aanpak voor musea opgezet. Met haar en met enkele anderen maak ik deel uit van een werkgroep, die een pilotproject met deze aanpak begeleidt. Aan de pilot nemen zes Rotterdamse musea deel. Priatnov verzorgt in de pilot ook een paar workshops. De pilot loopt van september 2009 tot najaar 2010.

15. Workshop bij het afscheid van Dirk Noordman van de EUR  
Bij het afscheid van Dirk Noordman als docent Cultuurmanagement in januari 2010 heb ik samen met Peter Bosma een workshop verzorgd over museummanagement en p&o beleid voor ca 20 oud studenten.

16. Tentoonstelling dierenillustraties van Mance Post  
Van 16 januari tot 16 april 2010 is er in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een tentoonstelling van dierenillustraties van Mance Post. Zij heeft veel bekendheid gekregen door haar illustraties in de boeken van Toon Tellegen. Eind 2008 heeft Priatnov het initiatief genomen voor deze tentoonstelling. In 2009 is meegewerkt aan de selectie van de tekeningen en aan de voorbereiding van de tentoonstelling.

17. Panorama Mesdag  
Voor een bijzondere vergadering van het bestuur van Panorama Mesdag over de toekomstplannen en over financiele en bouwkundige aspecten van het behoud van het schilderij is Priatnov opgetreden als onafhankelijk voorzitter.

18. Historisch Museum De Bevelanden in Goes  
In 2009 heeft Priatnov een beleidsplan gemaakt voor het museum in Goes, in nauw overleg met de directeur en met de medewerkers van het museum. De eerste versie, die vanwege het ontbreken van voldoende gegevens het karakter van een aanzet had, is besproken in een commissie van de Gemeenteraad van Goes. De tweede versie, waarin ook een fasering van de plannen en van de kosten daarvan was opgenomen is aan het bestuur van het museum (een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Goes, Kapelle en Borssele) aangeboden. Het bestuur heeft besloten het plan niet over te nemen.

19. Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten  
De SMG is in 2009 begonnen met een nieuw project: Visserij in de Tweede Wereldoorlog. Daarin wordt in eerste instantie samengewerkt met musea in Vlaardingen, Katwijk en Scheveningen en met de archieven in die plaatsen. Inmiddels worden ook contacten gelegd met andere visserijmusea in het Noorden van het land en in Zeeland. Ik was initiatiefnemer en ik ben bestuurslid van SMG.

20. Werkbijeenkomsten voor directeuren van kleine musea  
De Vereniging van Musea in Zuid Holland (VMZH) heeft in het winterseizoen 2007-2008 een serie werkbijeenkomsten gehouden voor directeuren van kleine musea. Priatnov was workshopleider van deze serie bijeenkomsten, waaraan 15 directeuren deelnamen. De nadruk lag op praktische problemen, uitwisseling van ervaringen, vinden van oplossingen en op duurzame samenwerking.